Drept Civil

Drept civil; redactare contracte; despagubiri; divorturi; dreptul familiei; drept imobiliar; dreptul constructiilor; www.justlex.ro

Avocații din cadrul Departamentului de Drept civil dețin o vastă experiență în gestionarea unor cauze complexe, având ca obiect probleme de drept comercial, drept societar, dreptul familiei sau drept imobiliar, oferind totodată clienților o abordare personalizată și profesionistă în rezolvarea cauzelor încredințate.

Contracte

Echipa noastră oferă consultanță, asistență și reprezentare juridică în legătură cu problemele de drept care decurg atât din contractele civile reglementate de Codul civil, dar si din alte tipuri de contracte, reglementate prin acte normative speciale, precum creditul bancar și contractul de împrumut bancar, contractul de leasing.

De-a lungul timpului, echipa noastră a asigurat asistența și reprezentarea juridică a numeroși clienți în dosare privind recuperarea creanțelor rezultând din contracte, convenții sau relații comerciale.

Despăgubiri

Avocații noștri sunt specializați în obținerea de despăgubiri pentru victimele accidentelor rutiere sau de muncă, implicându-se de-a lungul timpului în soluționarea favorabilă a unor cazuri complexe, atât din perspectiva tragerii la răspundere penală a persoanelor vinovate, cât și din perspectiva recuperării prejudiciului material și moral suferit de către clienții noștri.

Activitatea noastră constă în asistența și reprezentarea clienților în fața organelor judiciare, dar și în relația cu societățile de asigurări, în vederea obținerii unor despăgubiri echitabile.

Experiența echipei noastre în acest domeniu constă și în reprezentarea clienților în etapa negocierilor cu societățile de asigurări, avocații din cadrul Olteanu, Iepuraș și Asociații reușind încheierea unor tranzacții în condiții favorabile pentru victimele accidentelor de circulație.

Dreptul familiei

Echipa noastră oferă servicii juridice în toate domeniile dreptului familiei, beneficiind de o bogată experiență în cauze referitoare la divorțuri și încetarea regimului matrimonial ori probleme juridice în legătură cu exercitarea autorității părintești, dreptul de vizită sau plata pensiei de întreținere a minorului.

Drept imobiliar și al construcțiilor

Echipa Olteanu, Iepuraș și Asociații beneficiază de o vastă experiență în acordarea serviciilor juridice privind contractele imobiliare, restituirea proprietăților, procedurile de publicitate imobiliară, precum și dobândirea calității de proprietar prin uzucapiune sau accesiune imobiliară.

Executări silite

Având o practică îndelungată în dosare de executare silită, oferim asistență și reprezentare juridică în această fază procesuală, îndeosebi din punerea în executare a hotărârilor judecătorești, dar și în ceea ce privește executarea contractelor bancare sau a altor titluri executorii.

“Justiţia este un contract de oportunitate în care se intră pentru a preveni ca oamenii să lezeze sau să fie lezaţi.”

Epicur