Drept European

Drept euroepan; cedo; drept penal european; cjue; gdpr; protectia datelor; www.justlex.ro

Hotărâri CEDO în care am obținut soluții favorabile:

  • Rotaru c. România (Marea Cameră)
  • Sindicatul „Păstorul cel Bun” c. România (Marea Cameră)
  • Popescu c. România
  • Crăiniceanu și Frumușanu c. România

Societatea noastră de avocați este adaptată la exigențele contemporane ale raporturilor juridice din România datorită avocaților noștri specializați în dreptul Convenției Europene a Drepturilor Omului și în dreptul Uniunii Europene.

Experiența deosebită a avocaților noștri reprezintă un atu redutabil pe piața serviciilor avocațiale, ca urmare a cunoașterii aprofundate a standardelor normative și jurisprudențiale europene și a exploatării eficiente a acestor instrumente și proceduri, inclusiv în fața instanțelor naționale prin aplicarea directă a dreptului european în dreptul intern.

Expertiza noastră a fost valorificată cu succes atât în fața instanțelor naționale, cât și a celor europene, prin formularea și susținerea a numeroase plângeri la CEDO având ca obiect încălcarea unor drepturi și libertăți de către autoritățile statelor pârâte, dar și prin cereri preliminare în anulare sau chestiuni prejudiciale referitoare la dreptul Uniunii Europene.

Concretizată prin consultanța, asistența și reprezentarea juridică acordată în diverse domenii, ca cel al măsurilor penale preventive, al măsurilor civile asiguratorii sau al celor privind libera circulație ori protecția consumatorilor, această expertiză s-a evidențiat pe planul respectării garanțiilor unui proces echitabil în materie penală, civilă și administrativă.

“Justiţia târzie este injustiţie.”

William Gladstone