TIPURILE DE ONORARII

Pentru serviciile de consultanță și asistență juridică oferite, societatea noastră practică diferite tipuri de onorarii, adaptate la nevoile și specificul fiecărui client.

Consultanță

Pentru activitățile de consultanță, atât cele desfășurate la sediul nostru, cât și consultanță la distanță (prin telefon, mail) onorariul este de 100euro/oră.
În mod excepțional, avocații noștri pot realiza și activități de consultanță la sediul clientului, caz în care vor fi adăugate costurile de deplasare.

Asistență juridică în materie penală

Pentru activitățile de asistență juridică în faza de urmărire penală, precum și în faza de judecată, onorariul este forfetar (fix).
Valoarea concretă a onorariului de asistență și reprezentare în materie penală poate crește, în funcție de natura, complexitatea și particularitățile fiecărui caz.

Asistență juridică în materia protecției drepturilor omului

Pentru activitățile de asistență juridică în faza de redactare a plângerii, transmitere a acesteia către Curtea Europeană a Drepturilor Omului și comunicările cu grefa CEDO, onorariul este forfetar (fix).
În cazul în care este necesară prezentarea orală a argumentelor în fața Curții, la valoarea agreată se vor adăuga cheltuielile de deplasare și reprezentare la Strasbourg.
Valoarea concretă a onorariului de asistență și reprezentare în materia protecției drepturilor omului poate crește, în funcție de natura, complexitatea și particularitățile fiecărui caz.

Asistență juridică în materie civilă

Pentru activitățile de asistență și reprezentare în materie civilă, societatea noastră practică trei tipuri de onorarii:
a) Onorariul forfetar – reprezintă o sumă globală și fixă pe care clientul o agreează la semnarea contractului
b) Onorariul pe termen de judecată – reprezintă o sumă convenită pentru fiecare termen de judecată la care clientul este asistat sau reprezentat de un avocat din cadrul societății.
c) Onorariul de succes – reprezintă o valoare procentuală convenită în raport de obiectul cauzei, pe care clientul o achită atunci când cauza a fost câștigată.

Abonamente juridice

Pentru clienții care necesită asistență juridică constantă în materie de contracte, dreptul muncii, protecția datelor cu caracter personal, diverse cereri de valoare și complexitate redusă, etc., societatea noastră oferă posibilitatea încheierii unui abonament juridic lunar, în baza căruia clientul beneficiază de cel mai înalt nivel de consultanță și asistență juridică din partea avocaților noștri.
Totodată, abonații noștri beneficiază de onorarii preferențiale pentru toate celelalte activități juridice desfășurate de societatea noastră, precum și prioritate în ceea ce privește programarea întâlnirilor și soluționarea problemelor juridice.
Valoarea abonamentului juridic lunar diferă în funcție de numărul de ore de activitate juridică incluse în contract.

Onorariile orare

În mod excepțional, societatea noastră poate desfășura oricare dintre activitățile juridice cu aplicarea unui onorariu orar convenit cu clientul, facturat prin raportare la numărul total de ore dedicate cazului acestuia.

*La valoarea onorariilor stabilite se adaugă TVA.

**La valoarea onorariilor stabilite se adaugă cheltuielile de deplasare efectuate în interesul clientului.

***Onorariul de succes se adaugă întotdeauna la un onorariu forfetar convenit.