Arbitraj, mediere și conciliere

arbitraj mediere si conciliere; SCA Olteanu, Iepuraș și Asociații; www.justlex.ro

Recurgerea la măsurile alternative pentru soluționarea litigiilor oferă clienților o posibilitate facilă de rezolvare a litigiilor, în condiții mai avantajoase, costuri mai reduse și celeritate.

Medierea

Reprezintă o modalitate de soluționare a conflictelor pe cale amiabilă, cu ajutorul unei terțe persoane specializate, în condiții de neutralitate, imparțialitate, confidențialitate și având liberul consimțământ al părților. Importanța unei asistențe juridice profesioniste poate fi esențială în soluționarea favorabilă pe această cale a diferendelor.

Concilierea

Reprezintă modalitatea cea mai rapidă și mai eficientă din punct de vedere financiar pentru soluționarea diferendelor. În cazul concilierii, părțile negociază între ele modalitatea de soluționare a conflictului, asistența juridică fiind necesară în vederea valorificării drepturilor și intereselor acestora.

Arbitrajul

Este cel mai adesea utilizat pentru soluționarea litigiilor comerciale, oferind o mai mare confidențialitate și un mai bun control asupra procedurii de soluționare. În acord cu politica economică și interesele clienților, avocații noștri oferă servicii calificate de asistență și reprezentare în cadrul procedurilor de arbitraj atât în fața jurisdicțiilor naționale, cât și internaționale.