Avocat partener

dr. Ionel OLTEANU

baroul bucuresti avocat Dr. OLTEANU A. IONEL

● 5-7 martie 2019 – profesor invitat la Seminarul interactiv cu reprezentanții consiliilor superioare ale magistraturii și ai curților supreme de justiție din țările mediteraneene, organizat la Strasbourg de U.E. în cadrul Programului „EUROMED-JUSTICE”;

● 1-5 octombrie 2007 – profesor invitat la Nuclear Inter Jura Congres, organizat de Asociația Internațională de Drept Nuclear AIDN/INLA la Bruxelles;

● Conferențiar universitar la universitățile „Dimitrie Cantemir” (2012-2013) și „Nicolae Titulescu” (2006-2012), „Spiru Haret” (2004-2010) din București, respectiv la Universitatea „George Barițiu” (2004-2006) din Brașov;

● 2005 – membru de onoare al Adunării Parlamentare al Consiliului Europei;

● 2004 – Ordinul „Meritul pentru Învățământ” în grad de Mare Ofițer, conferit prin Decretul prezidențial nr. 1097/10.12.2004;

● 2000 – doctor în drept la Universitatea Babeș Bolyai din Cluj-Napoca, cu calificativul „cum laudae” pentru teza de doctorat „Integrarea Convenției Europene a Drepturilor Omului în dreptul statelor părți contractante”

● 2018-prezent – asociat fondator al „Olteanu, Iepuraș și Asociații”

● 1997-2018 – titular al Cabinetului de Avocat „Olteanu Ionel”

● 2012-2013 – conferențiar universitar la Universitatea Creștină „Dimitrie Cantemir” din București, titular al disciplinei Proceduri judiciare la CEDO;

● 2006-2011 – conferențiar universitar la Universitatea „Nicolae Titulescu” din București, titular al disciplinei Drept european al drepturilor omului;

● 2005-2010 – conferențiar universitar, formator la Institutul Naţional de Pregătire şi Perfecţionare a Avocaţilor din Bucureşti, titular al disciplinei Drepturi și proceduri la CEDO;

● 2004-2010 – conferențiar universitar la Universitatea „Spiru Haret” din București și Constanța, titular al disciplinelor Drept european al drepturilor omului și Drept penal european (studii de masterat);

● 2003-2006 – conferențiar universitar la Universitatea „George Barițiu” din Brașov și decan al Facultății de Drept (2004), șeful catedrei de Drept public (2005), titular al disciplinelor Protecția juridică a drepturilor omului, Drept constituțional și Drept internațional public;

● 2002 – lector formator la Institutul Național al Magistraților, titular al disciplinei Dreptul CEDO;

● 2000-2004 – Deputat în Camera Deputaţilor, preşedinte al Comisiei juridice de disciplină şi imunităţi a Camerei Deputaţilor şi preşedinte al Comisiei de Validare a Camerei Deputaţilor, în perioada 2000-2004; Membru al Adunării Parlamentare a Consiliului Europei (APCE), vice-preşedinte al Comisiei pentru Regulament şi Imunităţi a APCE (2002-2004), membru al Comisiei juridice şi pentru drepturile omului a APCE, membru al Comisiei pentru monitorizarea obligațiilor și angajamentelor statelor (2000-2004);

● 1994-1997 – Adjunct al Reprezentantului permanent şi Co-agent guvernamental pentru procedurile  CEDO la Reprezentanța permanentă a României la Consiliul Europei, Strasbourg, respectiv director al Direcţiei pentru drepturile omului din cadrul Ministerului Afacerilor Externe (M.A.E.), Bucureşti; Secretar I în cadrul MAE;

● 1992-1997 – Diplomat în Ministerul Afacerilor Externe

● 1981-1992 – Procuror la Sectoarele 3 și 4 (1981-1987) și Procuror-șef al Serviciului de Relații Publice și Relații Internaționale din Procuratura Generală a României

  • Doctor în drept – Facultatea de Drept – Universitatea București – Promoția 1980
  • 1991 – Human Rights Studies – University of Prince Eduard Island, Charlottetown, Canada
  • 1994 – Institut de Hautes Etudes Européennes – ENA, Strasbourg, France

Franceză și engleză

  • Drept European al Drepturilor Omului – Drept material, curs, Editura Fundaţiei „România de Maine” Bucureşti 2006, 288 pagini;
  • Dreptul Convenției Europene a Drepturilor Omului – un drept european specific, Editura Omnia UNI SAST, Brașov 2002, 360 pagini.
  • Problèmes de responsabilité penale des professionnels du domaine nucléaire, coautor împreună cu Banciu Elena, în „Nuclear Inter Jura Congres”, October 1-5 2007, Brussels, studiu publicat în Nuclear Inter Jura 2007 Proceedings – actes du Congrès, Editura Bruylant, Bruxelles, 2008, pag. 178-198;
  • Armonizarea dreptului penal în Europa: certitudini şi controverse, în volumul Aspecte generale şi practice ale aderării României la U.E., pag. 28-35, Ed. Europolis, Constanţa 2006;
  • Reflexions sur les procedures de suivi visant le respect des engagements pris par les Etats membres du Conseil de l’Europe et sur la valeur juridique de ces obligations, în Law in Greater Europe – Towards a Common Legal Area, Studies in Honour of Heinrich Klebes, editată de Kluwer Law International, The Hague, Nederlands, 2000, 10 pagini;
  • Rezervele la Convenţia Europeană a Drepturilor Omului – evoluţii şi perspective, coautor împreună cu George Cristian Maior, în Revista Drepturile Omului a Institutului Român pentru Drepturile Omului (IRDO) nr. 3/1993.

Autor a numeroase alte articole, studii și lucrări de specialitate publicate în țară și în străinătate.

Experiență relevantă

Ionel Olteanu, avocat partener și fondator al societății, coordonează activitățile de strategie și pledoarie, având o expertiză diversificată pe plan național și european, recunoscută ca urmare a reprezentării juridice de care au beneficiat numeroși clienți.

El a absolvit cursurile Facultății de Drept a Universității din București, Summer Course on Human Rights la University of Prince Edward Island, Charlottetown, Canada, cele ale Institutului de Înalte Studii Europene din Strasbourg și ulterior a devenit doctor în dreptul Convenției Europene a Drepturilor Omului.

El a parcurs o carieră profesională complementară cu cea universitară, perspectivă din care a participat ca profesor invitat la Seminarul de la Strasbourg cu reprezentanții Consiliilor Superioare ale Magistraturii și ai Curților Supreme de Justiție din țările mediteraneene – Programul EuroMed-Justice.

A pledat cu succes în fața Curții Europene a Drepturilor Omului în cazul Rotaru c. România (Marea Cameră), obținând soluții favorabile în fața acestei jurisdicții internaționale, prin Hotărârile CEDO Sindicatul „Păstorul cel Bun” c. România, Dobranici c. România, Răzvan Temeșan c. România, Dumitru Popescu c. România, Trufin c. România, Iosif c. România, Crăiniceanu și Frumușanu c. România etc.

De asemenea, a asigurat asistența si reprezentarea clienților în cauze cu o complexitate deosebită în fața Înaltei Curți de Casație și Justiție, a Curții Constituționale, ca și în fața International Chamber of Commerce din Geneva.

El și-a consolidat experiența profesională dobândită ca procuror în structurile superioare ale Ministerului Public, ca diplomat la Consiliul Europei, ca expert european, ca formator de magistrați la INM și de avocați la INPPA, ca președinte al Comisiei Juridice a Camerei Deputaților și vice-președinte al Comisiei de Regulament și Imunități a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei.

Această experiență cuprinde o expertiză legislativă deosebită, inclusiv prin contribuția la revizuirea Constituției României din anul 2003.